Logo Sức Khỏe Là Nhất

Tư vấn: 8:00h - 21:00h

0914.76.29.06

- Bước 1: Quý khách Chọn sản phẩm thông qua Menu sản phẩm hoặc công cụ tìm kiếm trên website.
                 Nhấn vào Xem chi tiết sản phẩmnhấn Đặt Mua.

Xem Chi Tiết SP cần mua và nhấn Đặt Mua

 

- Bước 1b: Nếu quý khách muốn mua nhiều sản phẩm trên cùng 1 đơn hàng thì lặp lại Bước 1 với các sản phẩm cần mua.
                   => Tất cả các sản phẩm đã được đưa vào Giỏ Hàng của quý khách.

- Bước 2: Chọn Giỏ Hàngtiến hành Đặt Hàng

Chọn Giỏ Hàng và tiến hành Đặt Hàng

 

- Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Người Đặt Hàng và Người Nhận Hàng, kèm ghi chú của quý khách (nếu có). 
                 Sau đó, nhấn vào Gửi => Đơn hàng của quý khách đã được tạo và gửi đến chúng tôi.

Hoàn tất thông tin người đặt và nhận sản phẩm

 

- Bước 4: Chúng tôi sẽ gọi xác nhận lại 1 lần nữa thông qua các thông tin quý khách cung cấp ở Bước 3.
                 Và sau đó, thực hiện giao hàng theo lựa chọn Thanh Toán Trước hoặc Sau của quý khách.